VILJA ÖPPENVÅRD

Vi arbetar utifrån den enskildes önskemål

Vår företagside`

Att erbjuda insatser av hög kvalitet till våra uppdragsgivare och att ta tillvara individens unika resurser och behov. 

Kartläggning/Bedömning


Vi har utbildning och lång erfarenhet av bedömning av riskbruk, missbruk och beroende. Kartläggningen anpassas utifrån problembild och uppdrag och vi kan bistå med att föreslå lämpliga insatser. 
 

Behandlingsinsatser/Stöd

  • Motiverande samtal
  • Återfallsprevention
  • Haschavvänjningsprogrammet
  • MET kort intervention vid alkoholmissbruk
  • Digitalt behandlingsstöd
  • Individuellt samtalsstöd utifrån uppdrag. 

Utbildning/Konsultation


Utbildning/föreläsning med fokus på missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Vi har spetskompetens när det gäller cannabis.

Vi erbjuder konsultation inom vårt kunskapsområde.