Om oss

Vi erbjuder tjänster till företag, kommuner, landsting & privatpersoner

Olov Stenlund

Olov är utbildad behandlingsassistent och har arbetat inom olika behandlingsverksamheter sedan 1990. Han har arbetat både med dygnsvård och inom öppenvård inom socialtjänsten. Sedan 2005 har Olov arbetat med specifik cannabisbehandling - HAP. 2010 blev han en del av utvecklingsarbetet inom Nationella Cannabisnätverket i Sverige. Han har lång erfarenhet av behandling av missbruk i öppenvård

Anna Gustafsson

Anna är auktoriserad socionom och har arbetat med myndighetsutövning inom kriminalvården och socialtjänsten. Sedan 2005 har Anna arbetat med behandling inom öppenvård, både familjebehandling, missbruksbehandling och behandling av våldsutövare.


Behandlare med lång erfarenhet


Vi har lång erfarenhet av utredning, bedömning och förändringsarbete i olika former. Vi har stor vana av samverkan med olika instanser för att få till stånd konstruktiva lösningar för den enskilde. Vi har gott om kontakter i branschen.

Vi har utbildning inom familj- och nätverksarbete, BBIC, KBT, MI. Vi är medlemmar i Nationella cannabisnätverket sedan 2005.