Våra tjänster

Vilja erbjuder konsultation, kartläggning & behandling till enskilda, företag, kommuner och landsting

 Kartläggning/Bedömning

Vi har utbildning och lång erfarenhet av kartläggning och bedömning av riskbruk, missbruk och beroende. Kartläggningen anpassas utifrån problembild och uppdrag och vi kan bistå med att föreslå lämpliga behandlingsinsatser


Behandlingsinsatser


Återfallsprevention

Återfallsprevention riktar sig till dig som har behov av stöd för att inte falla tillbaka i missbruk. Kan ges individuellt eller i grupp och används vid alla former av missbruk.

MET - kort intervention vid missbruk

Kort behandlingsintervention till de som behöver förändra sin alkoholkonsumtion. I MET ingår en kartläggning av den enskildes alkoholvanor. 

MI

Motivationsinsats till personer som har behov av förändring men som behöver hjälp med att fatta ett beslut

HAP- Haschavvänjningsprogrammet

Haschavvänjningsprogrammet är intensiv öppenvård med tre träffar per vecka under sex veckor. Målgrupp är personer som missbrukar cannabis.

Samtalsstöd

Individuellt utformade stöd- och behandlingsinsatser utifrån uppdrag.

Andra uppdrag

I mån av tid kan vi ta emot andra typer av behandlingsuppdrag.

Digitalt behandlingsstöd

Digitalt behandlingsstöd är ett behandlingsprogram som omfattar tre månaders behandling. Klienten får en trådlös alkomätare med foto-id och en smartphone. Ett individuellt behandlingsprogram läggs upp och klienten utför nykterhetstester och andra uppgifter i sin hemmiljö. All information överförs till en vårdportal, där behandlaren kan ge direkt återkoppling, motivation och stöd vid rapporterat sug eller återfall.

I behandlingsprogrammet ingår också fyra samtal. Vid behov kan behandlingen förlängas månadsvis och den går också att kombinera med Viljas andra insatser.

Digitalt behandlingsstöd är en omfattande insats, men den enskilde kan samtidigt fungera i arbetslivet eller annan sysselsättning.

 Konsultation och utbildning

.

Vilja erbjuder konsultation och utbildning med fokus på missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Vi har spetskompetens när det gäller cannabis. Vi har också utbildning och erfarenhet av behandlingsarbete när det gäller våld i nära relationer.